Eikra demens

 

Demens er en folkesykdom, og over 70 000 nordmenn har demens. Ettersom det blir stadig flere eldre i befolkningen, blir det flere som får demens. Eikra tilbyr en grønn eldreomsorg.

 

En aktiv og god alderdom er viktig. Inn på tunet kan gi eldre et tilbud som sikrer akkurat det. 

Eikra Aktivitet tilbyr dagtilbud for aktive eldre og personer med tidlig demens. Målet er at kontakt med dyr og fysisk aktivitet skal bidra positivt i hverdagen, og også tilby avlastning for pårørende. Vi har i dag tilbud til demente 3 dager i uken på Eikra Gard.

Eldreomsorgen må tenke nytt , og tilbud fra Inn på tunet kan være et viktig bidrag til en enda bedre omsorg.

Hva er demens?

Det varierer hvordan demens oppleves og utvikler seg, men som oftest fører sykdommen til dårlig hukommelse og problemer med språket. Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg, problemer med å utføre daglige gjøremål, og at det blir endringer i personligheten.

Ny tjeneste for pårørende kommer i januar 2015!

Etter å ha jobbet med demente på Eikra Gard siden 2010 ser vi et behov for kontakt med pårørende som vi ikke klarer å tilfredsstille med dagens tilbud.  

Vi jobber nå med å utvikle en nettbasert tjeneste som gir pårørende mulighet til å følge sin demente i hverdagen på gården. Evnen til å meddele dette er ofte ikke tilstede pga sykdommen. Med bilder, tekst og filmsnutter fra dagens gjøremål på gården kan dette gi rom for mange gode samtaler og ikke minst trygghet for den pårørende om at sin nærmeste har en god dag. 

Ta kontakt med oss direkte eller gjennom kommunen dersom du ønsker å høre med om tilbudet for eldre ved Eikra Gard.

Til toppen