Eikra profil

 

Eikra Gard ligger i Sorta på Hell i Stjørdal kommune. Avstand fra Stjørdal sentrum er 10 km, Trondheim 30 km, Trondheim lufthavn Værnes 8 km.

 

Eierskap

Eikra Aktivitet drives av Veronica Reinås. Eikra Gard eies av samboerparet Veronica Reinås og Sigurd Svendsen.

Profil:

Eikra Gard driver et Inn på tunet tilbud med gården som arena. Hos oss skal alle oppleve trygghet, tillit og mestring, uansett alder og livssituasjon.

Målgruppe:

Barn og ungdom i skolepliktig alder som har behov for en alternativ opplæringsarena.

Ungdom i alderen 15-23 år som befinner seg delvis eller helt utenfor skole og arbeidsmarkedet.

Voksne i yrkesaktiv alder som av ulike grunner befinner seg delvis eller helt utenfor arbeidsmarkedet.

Eldre og yngre demente som har behov for en meningsfylt hverdag, avlastning for pårørende

Mål:

Eikra eksisterer for å bidra med omsorg, tid og tilstedeværelse. Vi vil forsøke å legge til rette for en bedre hverdag for den enkelte. 

Delmål:

Vi vil anerkjenne den enkeltes menneskeverd der de er, og ikke bare i potensialet til å forandre seg.

Til toppen