Eikra arbeid

 

Noen ganger trenger man trening og mestring for å komme seg tilbake i arbeid. Eikra Aktivitet kan tilby en praktisk og variert arbeidstrening, arbeid som gir bedre fysisk helse og personlig utvikling gjennom kontakt med dyr og natur.

 

Gårdsrelatert arbeid har lang tradisjon, både i Norge og i andre land, med tanke på å rehabilitere mennesker som ellers faller utenom arbeidsmarkedet på grunn av psykiske problemer, redusert arbeidsevne eller rus.

Tjenestene hos oss er skreddersydde tilbud rettet mot både ungdom og voksne. De gir arbeidstrening og har som målsetning å få deltakerne tilbake i arbeidslivet.

Varierte arbeidsoppgaver, kontakt med dyr og bonde, faste rutiner, sosialt fellesskap og følelsen av å høre til, er viktig for helse og trivsel.

Vi håper også å bidra til en aktiv og meningsfull hverdag og hindre passivisering.

 Eikra Gard kan tilby alt dette. 

Ta kontakt med oss direkte eller evt. gjennom skole, NAV etc. dersom du ønsker å høre mer om tilbudet.

Til toppen